Project: Opleidingen verzorgsters: "Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden"

Tot stand gekomen door:

Stamperke leidt zijn kinderverzorgsters op! Verscheidene opleidingen worden zowel intern als door externe opleiders gegeven, zodat wij op de verschillende vlakken up-to-date zijn. Dit project zet in op : prioriteit 2: loopbaanbeleid preventief en loopt over de periode 01/06/2020 tem 31/08/2021.

De totale financiering van het project bedraagt 49.680,00 € waarvan ESF (Europees Sociaal Fonds) 20,07 % subsidieert zijnde 9.971,20 € en het Vlaams Cofinancieringsfonds 30,11 % subsidieert zijnde 14.956,80 €.

Ondernomen acties kunt u hieronder volgen: